VERGELIJKING

Visueel Ruimtelijk Auditief Volgorderlijk
-Denkt primair in beelden -Denkt primair in woorden
-Is visueel sterk -Is auditief sterk
-Kan goed met ruimte omgaan -Kan goed met tijd omgaan
-Leert vanuit overzicht -Leert stapje voor stapje
-Begrijpt het meteen of (nog) niet -Leert met vallen en opstaan
-Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken -Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
-Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen -Is een analytische denker
-Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien -Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details
-Kan goed kaart lezen -Volgt mondelinge instructies goed op
-Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen -Kan goed rekenen
-Leert hele woorden gemakkelijk -Kan klanken gemakkelijk
-Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen -Kan woorden spellend uitspreken
-Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven -Kan snel en netjes schrijven
-Ordent en organiseert op geheel eigen wijze -Is goed georganiseerd
-Vindt intuïtief de juiste oplossing -Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
-Leert het beste door verbanden te zien -Kan goed uit het hoofd leren, stampen
-Goed visueel lange termijn geheugen -Goed auditief korte termijn geheugen
-Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling -Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
-Ontwikkeld eigen methoden om problemen op te lossen -Leert goed via instructie
-Is erg gevoelig voor de houding van de leraar -Leert onafhankelijk van emotionele reacties
-Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen -Voelt zich goed bij één juist antwoord
-Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig) -Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
-Kan erg onregelmatige cijfers halen -Haalt in de regel hoge cijfers
-Geniet van meetkunde en natuurkunde -Geniet van algebra en scheikunde
-Leert de talen op locatie door onderdompeling -Leert de talen in de klas/les door onderwijs
-Is creatief, ambachtelijk, technologisch emotioneel of spiritueel begaafd -Is academisch getalenteerd
-Is een laatbloeier -Is een vroegbloeier

DELEN