SIGNALEN BASISSCHOOL

Hoe weet je of je mogelijk te maken hebt met hoogbegaafdheid?
Hieronder treft u een opsomming aan van kenmerken m.b.t. hoogbegaafdheid. Als u een aantal van deze signalen herkent, heeft u mogelijk te maken met hoogbegaafdheid.

Let wel: de lijst is niet volledig en niet alle hoogbegaafden hebben deze kenmerken. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk: als u of uw kind een of meerdere van deze gedragsaspecten vertoont, hoeft dat nog niet te betekenen dat het om hoogbegaafdheid gaat.

Signalen bij kinderen die je mogelijk vooral in de thuissituatie zult herkennen:
Enkele signalen bij kinderen die je mogelijk vooral in de schoolsituatie zult herkennen:

DELEN