PROFIELEN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

Door Betts & Neihart (1988) is een indeling gemaakt van profielen van hoogbegaafde leerlingen. Deze indeling is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs. In hun omschrijving geven Betts & Neihart niet alleen aan werk gedrag kenmerkend is voor de betreffende categorie, maar ook welke begeleiding van school uit gegeven zou moeten worden.

Zij komen tot zes typische profielen; (herzien 2010):
de succesvolle leerling
de creatieve leerling
de onderduikende leerling
de risicolopende leerling
de dubbel/meervoudig/bijzondere leerling
de zelfstandige leerling

U kunt de volledige tabel hier downloaden.

DELEN