VERDER NAAR

SIGNALEN

Hoe weet je of je mogelijk te maken hebt met hoogbegaafdheid?
Onder de diverse kopjes vindt u de daarbij passende signaleringslijstjes.
Als er voor u veel herkenbaarheid is bij de signalen m.b.t. kinderen (peuters, kleuters, basisschoolleeftijd, tieners) en volwassenen hebt u mogelijk te maken met hoogbegaafdheid.
Slechts een intelligentie-onderzoek kan uitwijzen of het daadwerkelijk om hoogbegaafdheid gaat.

Een intelligentieonderzoek (WPSSI, WISC, WAIS) is een gestandaardiseerd onderzoek dat alleen door een bevoegd psycholoog of orthopedagoog afgenomen kan worden. Wanneer u onderzoek overweegt, zorg dan altijd dat u een onderzoeker met ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid hebt! Verder kan het een groot voordeel zijn wanneer de onderzoeker ook bekend is met hoogsensitiviteit en beelddenken.

Bij HIQ zijn alle medewerkers bekend en getraind in het onderscheiden van beelddenken en hoogsensitiviteit. Bij veel hoogbegaafden is een combinatie aanwezig. Wanneer er in hoge mate sprake is van beelddenken en een hoge sensitiviteit, kan dit de waarden van een intelligentieonderzoek in negatieve zin beinvloeden. Onderzoekster zal hiervan altijd melding doen in de zeer uitgebreide schriftelijke rapportage. Ook een gedegen advies maakt deel uit van de rapportage en het evaluatiegesprek.

IMPRESSIE ECHA CONGRES 2012

DELEN