HIQ+ IS BEDOELD VOOR

BEGELEIDING

De begeleiders van HIQ+ werken o.a. vanuit de theorieën en gedachten van Robert Sternberg: de analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden; en Howard Gardner: de meervoudige intelligenties (linguïstisch, logisch-mathematisch, muzikaal, ruimtelijk, kinesthetisch, naturalistisch, inter- en intrapersoonlijk).

De basishouding van de begeleider is leerling gericht, observerend, empatisch, consequent, nieuwsgierig, duidelijk en respectvol. Begeleider(s) en kind gaan samen op zoek naar de kracht van het kind.

MEER INFORMATIE

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Vraag de uitgebreide informatie aan via info@HIQ.nl
Bellen mag ook: 023-5583644.

DELEN