MEER INFORMATIE

Kitty van Houten is aangesloten bij Beroepsvereniging Vereniging van Integraal Therapeuten, VIT met lidnummer 359.09.A en geregistreerd bij de Koepelorganisatie Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, NAP en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie met nummer ECP-NL-333.

In veel gevallen wordt een deel van de kosten vergoed uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Voor een lijst met zorgverzekeraars kunt u kijken op www.vit-therapeuten.nl onder het kopje algemene informatie/vergoeding zorgverzekeraars. Meer informatie kunt u opvragen bij de zorgverzekeraar.

Binnen een persoonsgebonden budget (PGB) kan ook begeleiding gegeven worden.
Verder is er altijd aftrek mogelijk bij de 'bijzondere ziektekostenpost' op uw jaarlijkse belasting teruggaven.

DELEN