Binnen HIQ verricht Wendy onder andere intelligentie- en aanvullend psychologisch onderzoek, verzorgt zij individuele begeleiding aan kinderen, voorlichting aan ouders en scholen en thema-avonden rondom hoogbegaafdheid. Ook legt zij schoolbezoeken af. Samen met Kitty van Houten verzorgt Wendy de sociale vaardigheidstraining Heldinnen en Binken bij HIQ.

DELEN