Behandeling en Begeleiding

Binnen HIQ zijn verschillende behandelings- en begeleidingsvormen mogelijk. Daarbij stemmen wij zowel de focus als de vorm af op uw persoonlijke hulpvraag. Misschien centreert uw vraag zich rond (omgaan met) hoogsensitiviteit en prikkelgevoeligheid, of spelen er angsten, trauma’s of moeite met de emotieregulatie. Mogelijk is er naast hoogbegaafdheid ook sprake van ontwikkelingsproblematiek zoals een autismespectrumstoornis, aandachttekortstoornis (ADHD) of gedragsproblematiek? Dergelijke vraagstukken kunnen, afhankelijk van de exacte aard en ernst, binnen HIQ worden behandeld of begeleid.

Het kan ook zijn dat een kind of jongere enige begeleiding behoeft rondom het omgaan met schoolmateriaal (faalangst, ‘leren leren’, executieve vaardigheden, een gefixeerde mindset). Of misschien zijn er specifieke didactische ‘hiaten’ of kwetsbaarheden ontstaan, waar een periode gerichte remedial teaching bij nodig is.

Voor jongeren en (jong)volwassenen bieden we (zowel korte als langdurige) begeleidingstrajecten om meer grip te krijgen op eigen identiteitsontwikkeling, eigen rol in gezin en maatschappij en de keuzes waar zij in zowel school als sociale omgang voor gesteld worden. Hierbij worden technieken ingezet uit bijvoorbeeld de leer van NLP en systemisch werk.

Wanneer u een hulpvraag hebt nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Samen bekijken we dan welke vorm het beste past. Soms is een combinatie, parallel of na elkaar, gewenst om u met uw hulpvraag te kunnen helpen. Daarbij werken onze collega’s nauw samen, om het traject voor u zo prettig en ongestoord mogelijk te laten verlopen.

Gebruikte behandeltechnieken

Binnen HIQ werken we niet met strak afgekaderde behandelvormen zoals ‘een traject cognitieve gedragstherapie’, of ‘speltherapie’. We benaderen uw hulpvraag sterk vanuit holistisch en integratief perspectief, dat wil zeggen: wij zien de kleine of grote mens als een geheel van delen. Er is uw lichaam en de zintuiglijke sensaties, de geest en zijn rationele kant, uw omgeving en (systemische) afkomst en wat al niet meer. Binnen uw behandel- of begeleidingstraject combineren wij technieken, oefeningen en behandelvormen om alle aspecten van uw ‘zijn’ weer zo goed mogelijk met elkaar in balans te brengen. Klinkt vaag? Valt reuze mee, maatwerk juist. 

Afhankelijk van uw hulpvraag en het type persoon dat u bent kunnen dit technieken zijn uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie, rationeel emotieve therapie, integratieve kindertherapie, acceptance and commitment therapy (ACT), diergeleide (honden)therapie, NLP of systemische leer. Altijd is dit met aandacht voor het kader van wetenschappelijke theorieën rondom hoogbegaafdheid, ook al is uw hulpvraag soms misschien niet direct hieraan gerelateerd.

Afspraak maken?

Neem contact op via ons e-mailadres om een afspraak voor intake- en begeleidingsmomenten in te plannen. 
U wordt dan direct in contact gebracht met de juiste zorgverlener.