Welkom

Hoogbegaafdheid op zichzelf is geen probleem, geen stoornis en niet iets wat je kunt of moet ‘genezen’. Een begaafd kind of volwassene kan zich -met de juiste omgevingsvariabelen en vaardigheden- prima ontwikkelen tot een gezond, gelukkig en gebalanceerd persoon. Hierbij heeft de begaafde persoon wel, net als ieder ander mens, bepaalde bevestiging, spiegeling en ondersteuning nodig gedurende zijn ontwikkeling. Ook brengt de mens zijn eigen unieke persoonlijkheid en karakteristieken mee, zowel in relatie tot als losstaand van de begaafdheid. Wanneer de omgeving (gezin, school, ontwikkelingsgelijken) op enig moment niet optimaal vertegenwoordigd is, kunnen zich plotseling of geleidelijk hobbels in de weg der ontwikkeling voordoen. Anderzijds kunnen ook die individuele persoonlijke kenmerken ervoor zorgen dat een omgeving die voor de ene begaafde stimulerend en heilzaam is, voor een ander totaal verstoort.

Begaafde kinderen en (jong)volwassenen kunnen daardoor, net als ieder individu, te maken krijgen met hulpvragen waar zij enige externe ondersteuning bij kunnen gebruiken. HIQ biedt deze ondersteuning in de brede vorm; onderzoek, advisering, behandeling en begeleiding. Wij richten ons daarbij op het ‘brede plaatje’, de mens én zijn omgeving.

Omdat het ook ánders kan.

COVID19 / Corona situatie

Op dinsdag 21 april gaf de minister-president een persconferentie over het versoepelen van een aantal landelijke maatregelen. De risico’s rondom besmetting met COVID19 van en door jonge kinderen is volgens diverse onderzoeken aanvaardbaar klein. De basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei (aangepast) open. Ook HIQ opent dan onder aangepaste omstandigheden weer de deuren, bijvoorbeeld voor psychologisch onderzoek. Wij hanteren hiertoe een strikt protocol, welke hier te downloaden is en via de mail verstrekt wordt wanneer u een afspraak maakt. Voor de diensten die nog niet vanuit de praktijk kunnen starten, zijn mogelijk alternatieven vanuit huis te vinden. Neem contact op via info@hiq.nl om op maat af te stemmen welke diensten er weer wel, of nog niet kunnen starten.

Via deze aparte pagina willen wij u verder informeren, adviseren en meenemen in de praktijkvoorbeelden van de afgelopen weken.

Wat kunt u verwachten

U vindt op onze website informatie over wat wij u te bieden hebben en vanuit welke visie wij werken. Dat u zelf misschien nog niet exact weet hoe wij u zouden kunnen helpen, is volstrekt normaal. Wij adviseren u dan gewoon contact op te nemen via de email, zodat wij van daaruit persoonlijk met u in gesprek kunnen gaan over de best passende aanvliegroute.

Naast concrete informatie over ons zorgaanbod vindt u hier ook veel achtergrondinformatie. Via het menu ‘Meer over’ kunt u eerst eens verkennend rondkijken en meer lezen over thema’s als hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en de beelddenkende verwerkingsstijl.