HIQstory

Visie en werkwijze van HIQ

Hoogbegaafdheid op zichzelf is geen probleem, geen stoornis en niet iets wat je kunt of moet ‘genezen’. Een begaafd kind of volwassene kan zich met de juiste omgevingsvariabelen en vaardigheden prima ontwikkelen tot een gezond, gelukkig en gebalanceerd persoon. Hierbij heeft de begaafde persoon wel, net als ieder ander mens, bepaalde bevestiging, spiegeling en ondersteuning nodig gedurende zijn ontwikkeling. Ook brengt de mens zijn eigen unieke persoonlijkheid en karakteristieken mee, losstaand van de begaafdheid. Wanneer de omgeving (gezin, school/werk, ontwikkelingsgelijken) niet optimaal vertegenwoordigd is, kunnen zich plotseling of geleidelijk hobbels in de weg der ontwikkeling voordoen. Anderzijds kunnen ook die persoonlijke kenmerken ervoor zorgen, dat een omgeving die voor de ene begaafde stimulerend en heilzaam is, voor een ander totaal verstoort.

Begaafde kinderen en (jong)volwassenen kunnen daardoor, net als ieder individu, te maken krijgen met hulpvragen waar zij enige externe ondersteuning bij kunnen gebruiken. In de praktijk is begeleiding vaak curatief: er is een probleem en dat moet worden opgehelderd en waar mogelijk opgelost. Een ideale begeleiding van hoogbegaafden zou preventief gericht moeten zijn: optimalisatie van de variabelen voordat zaken als onderpresteren, probleemgedrag, eenzaamheid en verstoord zelfbeeld zich kunnen voordoen. Bijsturen en begeleiden zodat de ‘normale’ ontwikkeling zo goed mogelijk ondersteund wordt.

HIQ biedt zowel preventieve als curatieve ondersteuning in de brede vorm; onderzoek, advisering, behandeling en begeleiding. Wij richten ons daarbij op het ‘brede plaatje’, de mens én zijn omgeving. Alhoewel onze expertise en hoofdfocus ligt bij hoogbegaafdheid, zien wij in de praktijk veel dubbeldiagnostiek (combinaties met ontwikkelingsproblematiek) en complexe hulpvragen. HIQ werkt volledig handelingsgericht en niet diagnosticerend: u krijgt bij ons altijd persoonlijke en praktische adviezen, maar er wordt geen DSM diagnose afgegeven. Wij staan open voor iedere samenwerking met onderwijs- en zorgprofessionals, zolang wij onze eigen kwaliteit en visie kunnen blijven waarborgen.