Gezien de aard van onze werkzaamheden zijn wij telefonisch niet altijd goed bereikbaar. Wij adviseren u daarom contact op te nemen via de email, zodat wij van daaruit persoonlijk met u in gesprek kunnen gaan over de best passende aanvliegroute. We zorgen dan ook dat u direct met de juiste hulpverlener in contact komt.

Als zorgverleners proberen wij onze tijd zoveel mogelijk in te zetten in het belang van (het directe welbevinden van) onze cliënt. De zorg en met name de vergoeding ervan, gaat echter ook samen met veel administratieve processen. Hopelijk kunt u hier, en onder het menu-item ‘voorwaarden en privacybeleid’, al veel antwoorden vinden op uw praktische vragen.

 

HIQ Expertisecentrum Hoogbegaafdheid
Industrieweg 4a
2102 LH Heemstede
Noord-Holland
 
E info@HIQ.nl
T 023 5583644
 
KvK 75545705
AGB 94063205

Vergoedingsmogelijkheden Kind & Jeugd tot 18 jaar

In deze leeftijdscategorie wordt de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de kinderen gezamenlijk gedragen door de gemeenten (jeugdwet) en scholen (onderwijs). De eerste stap is daarmee dat wij met elkaar verkennen of uw begeleidingsvraag puur ‘schoolgericht’ is, of gericht op uw kind als individu (bijv. gedrag, emotionele toestand, de thuissituatie, begeleiding voor u als ouder).

Als is vastgesteld dat het sec een schoolgerichte vraag betreft, kan met school in gesprek gegaan worden over de mogelijkheden van vergoeding vanuit het samenwerkingsverband. Dit zijn echter vaak uiterst beperkte budgetten, die met name breder (financiering materialen, plusklas, etc) worden ingezet.

Wanneer de hulpvraag niet (alleen) over aanbod op school gaat, maar meer een zorgvraag lijkt te zijn, is vergoeding via de gemeente waarin het kind woonachtig is soms mogelijk. HIQ is gecontracteerd in de gemeente Haarlemmermeer voor JGGZ. Er is dan enkel een beschikking nodig vanuit een daartoe aangewezen partij (schoolcoach, huisarts, etc). Voor andere gemeenten geldt dat HIQ via bijvoorbeeld een PGB aanvraag of light contract vergoed kan worden. Ouders kunnen dan in afstemming met de gemeente (jeugdteam/CJG/JGT/OKT) tot de conclusie komen dat het kind zorg nodig heeft, en dat in verband met (vermoeden van) begaafdheid specifiek gekozen wordt voor een partij die hier voldoende ervaring mee heeft. Dit is dan een reden voor vergoeding via PGB bij HIQ, in plaats van verwijzing naar een van de al bij de gemeente bekende ‘reguliere zorgaanbieders’. HIQ heeft hiertoe een benodigde SKJ en AGB registratie. Afhankelijk van het door de gemeente maximaal te vergoeden tarief, kan het mogelijk zijn dat u nog een eigen bijdrage hebt.

U begrijpt dat dit de theoretische lijnen zijn, maar dat de praktijk geregeld veel gecompliceerder of onduidelijker is. Misschien is er een gecombineerd traject tussen JGGZ en school nodig, misschien weet u nog geheel niet wat er eigenlijk precies nodig gaat zijn. U kunt nadat u de zorgvraag met de gemeente besproken hebt altijd bij ons terecht met uw aanvullende vragen, en mag ook altijd uw contactpersoon van de gemeente met ons in contact brengen om zaken voor u te verhelderen.

Vergoedingsmogelijkheden boven 18 jaar

Zorg boven de 18 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. Om zorg te kunnen bieden op de manier zoals wij dat belangrijk vinden en om onze onafhankelijkheid te bewaken, hebben wij geen contracten met zorgverzekeraars. De medewerkers binnen HIQ zijn ook niet BIG-geregistreerd (wat vaak een voorwaarde is voor vergoede zorg). Wel heeft de praktijk een AGB registratie (hetgeen ons identificeert als formele zorgverleners bij bijvoorbeeld een PGB aanvraag). Ook kan sommige begeleiding/coaching, afhankelijk van uw specifieke verzekeringsvoorwaarden, deels vergoed worden. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en na te gaan aan welke kwalificaties vergoede zorg binnen uw polisvoorwaarden moet voldoen, zodat wij op basis hiervan zo goed mogelijk kunnen meedenken.

Geen vergoede zorg?

Mocht zorg helaas niet vergoed worden, dan heeft u te allen tijden de mogelijkheid om alsnog particulier een traject bij ons aan te gaan. Wij kunnen eventueel vooraf met u samen een plan/inschatting maken tegen welke kosten u aankijkt en welke doelen en verwachtingen hier dan bij passen. U heeft daarbij jaarlijks de mogelijkheid om een aftrekpost ‘bijzondere zorgkosten’ op te nemen in uw inkomstenbelastingaangifte, waardoor u toch een deel van uw zorgkosten onder kunt brengen.

Contact
Type Dienst Tarief Bijzonderheden
  Consultgesprek 118,50 Vrijblijvende consultatie voor volwassenen, ouders of collega professionals. Ook mogelijk aan huis of op school/locatie
  Telefonische consultatie 98,-  
       
Onderzoek Intake- en adviesgesprek 118,50  p/u Deze gesprekken zijn een noodzakelijk onderdeel van een onderzoekstraject
  Intelligentieonderzoek 693,- Incl. uitgebreide rapportage
  Persoonlijkheidsonderzoek 693,- Incl. uitgebreide rapportage
  Breed psychologisch onderzoek 1386,- Incl. uitgebreide rapportage
  Screening divers 118,50  p/u  
  Didactisch onderzoek  118,50  p/u Incl. uitgebreide rapportage
       
Behandeling/Begeleiding Integratieve kindertherapie 110,-  p/u  
  Individuele behandeling/ begeleiding/coaching 118,50  p/u Begeleiding en coaching geschiedt onder supervisie van een SKJ geregistreerd psycholoog
  Remedial teaching & didactische ondersteuning ‘Leren leren’ 79,-  p/u Dit tarief is van toepassing als sprake is van afgebakende RT zonder ‘behandeling/ begeleiding’