Wat wij u bieden

Misschien hebt u een heel heldere en concrete hulpvraag, maar misschien ook nog helemaal niet. Of u heeft de vraag wel helder, maar weet zelf niet precies welk traject daar nu het beste op aansluit. Het kan ook zijn dat u geen behoefte hebt aan een uitgebreid diagnostiek- of begeleidingstraject, maar wel aan een verhelderend consult om uw gedachten weer op een rij te zetten. Binnen HIQ kan altijd gebruik gemaakt worden van een los consultgesprek, welke vervolgens als intakegesprek kan fungeren mocht er besloten worden tot een uitgebreider (onderzoeks)traject. Dit consult of intakegesprek verrekenen wij apart, zodat u alle tijd kunt nemen die u nodig hebt, en zelf kunt besluiten of u daarna met ons verder wilt.

Naast een losse consultatie kunnen wij u binnen HIQ verschillende onderzoeks-, behandel- of begeleidingstrajecten aanbieden. Deze geven wij graag samen met u vorm, op basis van de informatie die tijdens het eerste gesprek naar voren komt. Gaat u het gesprek aan omdat u begeleiding zoekt, maar blijkt een onderzoek toch een betere eerste stap, dan kunnen wij dit samen doorspreken.

Dat uw zorgtraject voelt als persoonlijk en maatwerk, vinden wij een belangrijk vertrekpunt.

Het intakegesprek voeren wij in principe zonder de kinderen erbij, zodat u vrijelijk uw vragen en zorgen met ons kunt delen. Waar dit wenselijk blijkt kunnen we altijd nog besluiten tot een apart kennismakingsmoment tussen kind en praktijk/hulpverlener.

Toestemming

Het is wettelijk bepaald dat hulpverlening (zowel onderzoek als behandeling/begeleiding) aan kinderen onder de 16 alleen kan starten met uitdrukkelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders. Als één van de ouders niet aanwezig kan of wil zijn bij het intakegesprek, dan dient deze wel schriftelijk toestemming te geven voor het voorgestelde traject. Als het gezag formeel bij één van de ouders ligt, dient dit te kunnen worden aangetoond.

Wie ontvangt de resultaten?

Soms is school de primaire opdrachtgever, of wordt het onderzoeks- of begeleidingstraject vergoed door bijvoorbeeld de gemeente of uw zorgverzekeraar. Toch geldt hier een privacybeginsel, waardoor wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming informatie over u, uw kind of de onderzoeks- of behandelresultaten zullen delen met derden. Dit geldt ongeacht de financiële verantwoordelijkheid. Een school, gemeente, werkgever of andere hulpverlener zal dan ook nooit een rapportage direct van ons ontvangen (tenzij door u verzocht), en wij zullen nooit telefonisch of via mail privacygevoelige informatie delen zonder dat dit met u overlegd is.

Wanneer het gezag over een kind onder de 16 bij één van de ouders ligt, heeft de andere ouder desgevraagd recht op een toelichting op hoofdlijnen. Dit betreft hooguit informatie die ook met de gezaghebbende ouder gedeeld zou worden, en alleen als dit niet in strijd is met het belang van het kind.

Alleen in zéér uitzonderlijke situaties mag worden afgeweken van deze privacybeginsels. Indien u hier meer over wilt weten kunt u onze privacystatement raadplegen, of gericht uw vraag aan een van de hulpverleners stellen.

Afspraak maken?
Neemt u alstublieft contact op via ons e-mailadres om een intakegesprek te plannen. U wordt dan direct in contact gebracht met de juiste hulpverlener.